HMS

Søk

Kontakt oss: (+47) 52 85 66 66    Epost: post@skude.no

Helse Miljø og Sikkerhet er satt på dagsorden da vi mener dette bidrar til en trygg og trivelig arbeidsplass - en arbeidsplass i fremtiden.
Vi har stort fokus på intern kontroll der alle ansatte er engasjert.
Dette skal også komme våre kunder til gode i form av sikker transport og punktlige leveringer, samt hyggelige og serviceinnstilte sjåfører.

 

MÅL OG VISJONER
Våre mål og visjoner tar utgangspunkt i følgende definisjon:
Med logistikk menes: Organisering og styring av vare- og informasjonsstrømmen fra opprinnelig kilde til endelig mottaker - på en slik måte at verdi blir skapt for sluttbrukeren.