Distribusjon

Søk

Kontakt oss: (+47) 52 85 66 66    Epost: post@skude.no

Vår distribusjonsavdeling har en rekke biler med lift, disse bilene kjører i faste oppdrag for noen av våre kunder.
Vi har også distribusjonsbiler utstyrt med termoskap/lift.


Vi har en allsidig bilpark, og derfor har vi mulighet til å planlegge rasjonelt slik at vi får en fornuftig og økonomisk transport.

Har din bedrift behov for transport? Ta kontakt med oss.